Disclaimer

 

Aan de samenstelling en inhoud van

deze website wordt de uiterste zorg besteed.

M-Sphere Webdesign aanvaardt echter geen enkele

aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan,

dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten

op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan

ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

 

M-Sphere Webdesign behoudt zich het recht voor om de informatie op de

website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website

mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm

of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een

geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van M-Sphere Webdesign.

 

© M-Sphere Webdesign

Typefouten voorbehouden

 

<< TERUG

Webdesign